Aktiviteter frem til sommer 2017

Lørdag 6. mai: Musikkens Dag

Lørdag 20. mai: Tour Of Norway

8 – 10 juni: Sommerdager